PROCÉS

 
GUIA D'ACTIVITATS 

1. Per a començar podeu realitzar un col·loqui a la classe per a valorar els coneixements previs que teniu sobre el tema. El col·loqui hauria d'anar precedit d'una pluja d'idees, i hauria d'estar moderat per un de vosaltres o bé pel professor, també hauria d'haver un secretari o secretària que agafi notes de tot el que sigui del vostre interès, si preferiu podeu gravar el col·loqui en vídeo o cassette.

2. En aquesta sessió heu de fer una selecció de les seccions o blocs temàtics que voleu fer a la revista, com a exemple us proposo: 

  • portada i editorial: l'editorial podria tractar d'un fet o un esdeveniment social, cultural, esportiu,... que sigui d'actualitat.
  • notícies del centre: activitats acadèmiques, sortides culturals, fets d'interès,...
  • racó literari: poden ser d'altres classes o nivell educatius.
  • passatemps i jocs matemàtics: es poden agafar d'internet, o bé, us els podeu inventar vosaltres mateixos.
  • activitats extraescolars: música, teatre, esports, espectacles, jocs de taula,...
  • novetats a la xarxa d'internet: secció en la que podríeu donar informació sobre pàgines web d'interès per vosaltres, explicant una mica el seu contingut i per què les considereu atractives.
3. Un cop hàgiu decidit blocs temàtics us hauríeu de repartir en grups de tres o quatre alumnes, el nombre de components de cada grup l'hauríeu de fer en funció del nombre de blocs que hàgiu escollit, així, si heu triat sis seccions i sou vint-i-quatre alumnes en total podeu fer sis grups de quatre o vuit grups de tres alumnes cadascú.

4. En aquesta activitat heu de fer una cerca de recursos per internet. Utilitzant el llistat d'enllaços que us proposo podeu navegar pels diferents webs mirant de trobar idees i models per anar creant el vostre propi disseny, si teniu dificultats amb algunes paraules o no enteneu   el vocabulari podeu utilitzar la hiperenciclopèdia

Amb un cercador (www.google.com , www.yahoo.com , ...) podeu cercar imatges i copiar-les o desar-les  al  disc dur del vostre ordinador on abans hauríeu d'haver creat una carpeta   amb el nom de revista i a dins d'aquesta una altra amb el nom d'imatges per guardar les imatges i una altra , també dins la primera, 

que anomenareu articles on guardareu tots els documents de text que realitzeu.

5. En aquesta fase del procés cada grup hauria de centrar-se en la seva tasca:

  • El disseny de la portada hauria de ser original encara que feu servir models de les revistes electròniques que hàgiu vist a internet. Podeu utilitzar  programes com el Paint,  el Paint Shop Pro o el PowerPoint, per crear les vostres imatges o modificar les que hàgiu agafat d'internet. 
  • Per a elaborar la secció de notícies del centre hauríeu d'entrevistar-vos amb persones de l'equip de professors del Centre, amb alumnes d'altres cursos, amb persones de l'AMPA, etc.
  • Al racó literari a més de posar les vostres produccions (poesies, narracions, contes,...) utilitzant un processador de textos com el Word, podeu posar adreces de literatura d'internet.
  • En relació amb les activitats extraescolars, hauríeu de posar-vos en contacte amb les persones encarregades d'aquestes activitats per poder tenir accés als diferents calendaris, pressuposts,...


6. Per últim heu de fer la posada en comú i l'exposició a la resta de grups de la classe de les diferents activitats realitzades i de les dificultats que us hàgiu pogut trobar. Així ja solament restarà unificar tots els treball en un de sol que serà el producte final: "el disseny de la vostra revista escolar".

Si el Centre disposa de pàgina Web podeu demanar al seu administrador que us ajudi a publicar la vostra revista a internet.
 
 

| Índex  | Introducció | Tasca | Procés | Avaluació | Conclusió | Enllaços | Crèdits