TASCA

 
 
Us agradaria poder realitzar i dissenyar la revista de la vostra escola?  Imagineu que, a més a més, la poguéssiu publicar a la pàgina web del Centre, no és interessant?

Us proposo que realitzeu aquesta tasca en grup col·laboratiu però, és clar, primer haureu de cercar informació a la xarxa d’internet, si mireu els enllaços trobareu unes adreces de revistes electròniques que podeu fer servir de models i us donaran idees per a realitzar les vostres produccions. També us haureu de repartir la feina en grups de tres o quatre alumnes i esbossar quins seran els blocs de la vostra revista. 

Amb l’ajuda de les eines informàtiques (processador de textos, programes de dibuix, escànner,...) podreu fer el disseny de la vostre revista, ja veureu que maca que us quedarà, si a més a més la voleu publicar a internet podeu crear-la utilitzant un editor de pàgines web d’algun dels navegadors o amb el programa dreamweaver. 
 
 

| Índex  | Introducció | Tasca | Procés | Avaluació | Conclusió | Enllaços | Crèdits