INTRODUCCIÓ

1.1.- Origen de la necessitat de protegir-nos
                activitat
1.2.- Els homes i les dones a la feina
                activitat
1.3.- La salut
                activitat
1.4.- El treball
                activitat
1.5.- Els riscos a la feina
                activitat
1.6.- Malaltia/accidents
                activitat
1.7.- Malaltia professional
                activitat
1.8.- Accidents de treball
                activitat
1.9.- Condicions de treball
                activitat
1.10.- Seguretat en el treball
                activitat
1.11.- La llei general de la prevenció
                activitat