AVALUACIÓ DE RISCOS , INFORMES I AUDITORIES

16.1 Avaluació de riscos, procediment
16.2 Responsables
16.3 Directrius
16.4 Metodologies
16.5 Sistemàtica de l'avaluació de riscos.
16.6 Tipus d'avaluacions
16.7 Guia d'avaluació d'una petita o mitjana empresa
16.8 Exemple d'una avaluació de riscos
16.9 Àmbit d'aplicació d'una auditoria
16.10 Metodologia de l'auditoria
16.11 Informe
16.12 Requisits i autorització
16.13 Auditories voluntàries