El camí de l'aigua

 1. A casa obrim les aixetes i surt aigua bona per cuinar, dutxar-nos, rentar la roba...

 

2. L'aigua arriba per uns tubs que també es diuen canonades.

 

3. L'aigua que ens arriba a casa ve d'un dipòsit molt gran.

 

4. L'aigua pot venir de dos llocs diferents.

 

5. L'aigua bona surt directament de les fonts subterrànies.

 

6. Hi ha fàbriques que purifiquen l'aigua dels rius.

 

7. Aquí hi ha el riu.

 

8. L'aigua que arriba al riu ve de les clavegueres.

 

9. Per no contaminar els rius, l'aigua bruta de les clavegueres es neteja en una fàbrica anomenada depuradora.