Qui són
 

Aquesta web s'ha realitzat com a projecte del curs de tecnologies de la informació D-72 ( Disseny i creació de pàgines web).
En aquesta web es presenta un recull del projecte "l'aigua" treballat pels nens i les nenes de 2n de cicle inicial de primària del Ceip Misericòrdia de Canet de Mar. Ells van portar diferents materials (llibres, fotos de revistes i diaris, informacions diverses de pàgines web...) a partir d'aquestes informacions es va fer una tria , un estudi i es va realitzar un mural.
El treball es va fer perquè aquesta escola forma part del projecte Escola Verda. Durant el curs 2.003-04 s'ha posat en marxa "La cartellera verda " on cada mes els diferents nivells han exposat un treball o projecte relacionat amb la natura, el medi ambient i tot allò que tingui a veure amb l'ecologia i la sostenibilitat del planeta terra. La cartellera verda vol ser un espai de reflexió sobre diferents experiències que formen part del currículum i del qual pot participar la resta de l'escola.

 

 

http://www.xtec.es/ceipmisericordia-canet/