Experiments
Tu també ho pots fer.
Ho vols provar per veure què passa?

Mescla aigua amb altres substàncies i observa el resultat.

Aigua
+
oli
=
No es dissol
Aigua
+
sucre
=
Es dissol
Aigua
+
vinagre
=
Es dissol
Aigua
+
sorra
=
No es dissol
Aigua
+
sal
=
Es dissol
Aigua
+
colorant
=
Es dissol
Aigua
+
pintura
=
No es dissol
Aigua
+
tinta
=
Es dissol
Aigua
+
serradures
=
No es dissol
Aigua
+
...
=
?
Hi ha substàncies com la sal i el sucre que quan es dissolen sembla que desapareguin, altres com el vinagre, el colorant i la tinta no.
Ara prova a fer dues dissolucions de sucre en aigua.
Aigua

+

una mica de sucre

Aigua

+

molt de sucre

Com pots veure quan possen una mica de sucre a l'aigua és dissol, però quan posem molt de sucre amb un got d'aigua, una part del sucre es dissol i una altra part del no es dissol.