Qüestionari sobre l'aigua

 
Com us dieu?
L'aigua, a la naturalesa, la podem trobar només en estat líquid i sólid (glaç), segons la temperatura.
si no
Quines d'aquestes subtàncies es dissol amb aigua?

oli sucre vinagre sorra sal

Quina d'aquestes aigües és potable
L'aigua escalfada pel sol s'evapora i puja cap a l'atmosfera.
veritat fals
Escriu tres casos en què l'aigua sigui necessària:
Escriu tres situacions en què puguis estaviar aigua: