• Les persones, els animals i les plantes necessitem l'aigua per viure.
  • Sense aigua no hi hauria vida.
  • Es pot trobar aigua: al mar, als rius, als llacs, al gel, a la neu, als salts d'aigua, a la pluja...
  • L'aigua serveix per regar les plantes, netejar, fer el menjar, beure, jugar...
  • L'aigua és transparent.
  • L'aigua dels rius, llacs, fonts... és dolça.
  • L'aigua dels mars és salada.
 

 

Qui són
La natura ens dona aigua
Els estats de l'aigua
El cicle de l'aigua
Com estalviar aigua
El camí de l'aigua
Experiments
Qüestionari
Literatura

 

Adreces d'interès :

http://www.xtec.es/centres/b7003151/aigua/
http://www.xtec.es/centres/b7007300/fmarch/EstalviAigua.htm
http://www.xtec.es/centres/a8022859/mbores/activi/proje.htm
http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/aigua/index.htm
http://www.xtec.es/centres/a8040552/departaments/experimentals/aigua.htm

 

Menú