Una FLOR creix del PUNY del guerrer.

Descripció
Estructura
Context
Significat
Més informació
Veure el quadre gran

Puja cap el llum d'oli;

L'ombra no la cobreix i s'atura davant d'ella.

Cap el llum d'oli, també, corre una dona.