Art del Renaixement
 


Maria del Mar Ferrer: Els Ŕngels a la Pintura del Renaixement.

Lluís Laborda: Arte y Pensamiento Renacentistas.

Jordi Martí: La Pintura Veneciana.

Alberto Ribas: El San Sebastián de Viena, de Mantegna.