Torna a Jocs amb bilboquet

Desenvolupament del joc:

  1. Un dinamitzador de joc diu un número inferior o igual al de participants.
  2. Els jugadors/es miren d'embocar el bilboquet. Si el núero d'encerts és igual al número que ha dit el dinamitzador, tothom guanya.

Origen: Del llibre de Carlos Velázquez "Actividades prácticas en EF. Cómo utilizar materiales de desecho" Ed. Escuela Española

Material: Bilboquets

Nombre de participants: indiferent

Situació inicial: Cada participant disposa d'un bilboquet. Tothom es col·loca en cercle amb el bilboquet penjant.

Bilboquet Cooperatiu