Torna a Jocs amb bilboquet

Desenvolupament del joc:

  1. A la senyal, els últims de cada equip, miren d'embocar el seu tap en el recipient.
  2. Quan aconsegueixen embocar-lo, li passen el bilboquet a la persona que tenen davant i es desplacen, sense el bilboquet, per ocupar el primer lloc de la seva fila.
  3. L'operació es va repetint i l'equip va avantçant fins que el bilboquet supera la línia d'arribada.
  4. Guanya l'equip que abans fa arribar el bilboquet a la línia d'arribada.

Origen: Original

Material: Bilboquets

Nombre de participants: 10 o 12.

Situació inicial: Es formen dos o tres equips i es col·loquen el fila. L' últim de cada equip té un bilboquet a la mà amb la corda penjant. Es delimita un trajecte recte amb sortida i arribada.

Bilboquet en fila