Torna a Jocs amb bilboquet

Desenvolupament del joc:

  1. Chantar és el moviment bàsic per embocar la bola al pal o per col·locar la bola dins del recipient. Hi ha dos estils per a chantar:
  2. A lo mujer o recte: S'agafa el bilboquet amb la mà dominant, deixant que pengi la bola entre el dit índex i central. Procurant que la corda del bilboquet no doni voltes, es realitzaun cop sec vertical per a que la bola s'introdueixi en el recipient. A bolívia aquesta modalitat és la més utiltzada per les nenes.
  3. A lo Hombre o columpiant: Partint de la mateixa posició que en la modalitat anterior, es balanceja la bola. L'impuls en aquest cas es realitzar fent que la bola descrigui una corba .

Origen: Bolívia

Material: Un bilboquet

Nombre de participants: indiferent

Situació inicial: Cada participant disposa d'un bilboquet.

Chantar