Torna a Jocs amb patacons

Desenvolupament del joc:

  1. Per torns, cada participant llança els seus patacons contra la paret mirant de que rebotin.
  2. Els jugadors/es recullen del terra els patacons que reuneixen les següents condicions:
    PIPO:El patacó cau sobre el que havien deixat.
    QUARTA: Dos patacons cauen, com a mínim, a la distància entre el dit polze i el dit petit.

Origen: Colòmbia

Material: Patacons.

Nombre de participants: entre 2 i 6

Situació inicial: Cada participant deixa un dels seus patacons aterra, al costat d'una paret.

Palmo