Torna a Jocs amb pedres

Desenvolupament del joc:

  1. Per triar l'ordre de participació, cada persona llança a l'aire les cinc tabes i les atura amb el dors de la mà. Qui més en recull és el primer en començar.
  2. El primer participant llança les cinc tabes a terra. Les tabes no es poden tocar de com cauen.
  3. Aleshores n'agafa una i la llança a l'aire. En el temps que triga a caure, n'agafa una altra i recull la primera abans que caigui. Si laprimera cau a terra, perd el torn.
  4. Fa el mateix fins que ha collit d'una en una totes les tabes.
  5. Torna a llançar les cinc tabes a terra.
  6. En llança una a l'aire i en cull dues, abans que la primera caigui.
  7. Repeteix l'operació recollint les dues tabes restants.
  8. Es tornen a llançar les cinc tabes.
  9. En una primera tirada se'n cullen tres a l'hora i després la restant.
  10. Finalment es tornen a tirar totes les tabes. Es llança una a l'aire i es cullen les quatre que hi ha a terra d'una sola vegada.

Origen: Arreu del món amb diferents noms.

Material: Cinc pedretes o tabes.

Nombre de participants: entre 2 i 4.

Situació inicial: Els participants seuen a terra.

Cinquetes