Torna a Jocs amb pedres

Desenvolupament del joc:

  1. Es llancen cinc pedres a terra.
  2. En el primer torn, se n'agafa una i es tirar a l'aire. Mentre, es cullen d'una en una les quatre pedres que hi ha a terra i es recull la que s'ha tirat.
  3. En la segona ronda es recullen les pedres de dues en dues.
  4. En la tercera ronda es cullen les pedres de tres en tres. Un jugador/a decidirà quines tres pedres s'han de collir.
  5. En la quarta ronda es recullen les quatre pedres restants a l'hora.
  6. Quan s'han collit totes les pedres, es llancen totes a l'aire, i es cullen amb el dors de la mà. Si alguna cau a terra es poden collir amb els dits.
  7. Es tornen a tirar les cinc pedres i es cullen amb el palmell.
  8. Guanya el jugador/a que aconsegueix completar tots els passos descrits.
  9. Si en algun moment cau a terra la pedra tirada enlaire o no es recullen les pedres, la persona perd el torn. Quan li torni a tocar, reprendrà en la ronda on s'havia quedat.

Origen: Tíbet

Material: Cinc tabes o pedres

Nombre de participants: entre 2 i 4.

Situació inicial: Els participants seuen a terra.

Do tse