Torna a Jocs amb pedres

Desenvolupament del joc:

  1. El primer participant diposita a terra 19 pedretes i a la mà n’agafa una de diferent color.
  2. Llança la pedra que té a la mà i abans que caigui a terra, mira de dipositar-ne tantes com pugui, de les que hi ha a terra, dins del recipient.
  3. Guanya el participant que en recull més d’una sola tirada.

Origen: Indonèsia

Material: 20 pedretes(una ha de ser diferent a la resta)

Nombre de participants: entre 2 i 4.

Situació inicial: Els participants seuen a terra. Es fa un forat a terra.

Gundasi