Torna a Jocs amb pedres

Desenvolupament del joc:

  1. Cada jugador/a té 9 pedres per mirar de llançar-les d'una en una i col·locar-les en els espais del rectangle.
  2. El joc consisteux en col·locar tres pedres en fila, guanyant un punt cada per cada fila de tres.
  3. Si en una parcel·la hi ha més d'una pedra, totes les files per on passa aquell espai queden invalidades.
  4. Guanya qui aconsegueix més punts.

Origen: Cabo Verde

Material: Guix i pedretes

Nombre de participants: entre 2 i 4.

Situació inicial: Es dibuixa a terra un rectangle dividit en 9 espais iguals (3x3). Es marca un alínia de llançament.

Lançamento do pedras