Torna a Jocs amb pedres

Desenvolupament del joc:

  1. El primer participant llança les cinc tabes enlaire i en recull una amb el dors de la mà. Si en recull més d'una, es van obrint els dits fins a que només en quedi una.
  2. Si cauen totes les tabes, es perd el torn.
  3. Aleshores es llança a l'aire la taba que queda a la mà i abans que caigui, es recullen les de terra.

Origen: Amèrica Llatina

Material: Cinc pedretes o tabes.

Nombre de participants: entre 2 i 4.

Situació inicial: Els participants seuen a terra.

La pallana