Torna a Jocs amb pedres

Desenvolupament del joc:

  1. Es llancen unes quantes pedretes a terra.
  2. El primer participant forma un pont amb el seu dit polze i índex, recolzant-los a terra.
  3. Es tira una pedra enlaire i abans de collir-l, s'empeny una de les altres pedres, fent-la passar per sota del pont.
  4. L'operació es repeteix fins a que la pedreta cau a terra o no es passa cap pedreta per sota la mà.
  5. A vegades, el contrincant pot decidir quina serà la darrera pedra a passar per sota del pont.
  6. També es pot obligar a l'executor/a a que baixi la mà quan ja hagi passat totes les pedretes per sota del pont. Cap pedra pot tocar el palmell de la mà.

Origen: Xile

Material: Pedretes

Nombre de participants: entre 2 i 4.

Situació inicial: Els participants seuen a terra.

Puentecito