Torna a Jocs amb xapes

Desenvolupament del joc:

  1. Es determina qui comença.
  2. El primer jugador/a ha d'intentar tocar amb la seva xapa 1 tocar la xapa 1 de l'adversari.
  3. Si no ho aconsegueix, l'adversari pot mirar de tocar amb la seva xapa 1 la xapa 1 de l'altre.
  4. L'acció es repeteix fins que un dels dos caça la xapa de l'altre. Qui la caça, es queda amb les dues xapes.
  5. Després es fa amb la resta de xapes.
  6. Si un dels dos toca una xapa amb un número diferent al que toca, perd directament la seva xapa i passa el torn a l'altre.

Origen: Andalusia

Material: 10 xapes numerades de l'1 al 10 per a cada participant i guix.

Nombre de participants: dos.

Situació inicial: Es dibuixa a terra gràfic com el de la fotografia. Cada participant col·loca les seves 10 xapes en els punts de sortida.

Les 10 xapes