Torna a Jocs amb xapes

Desenvolupament del joc:

  1. Els jugadors i jugadores disparen la pilota per torns, mirant de tombar la piràmide de 12 xapes.
  2. Qui ho aconsegueix, corre a buscar la pilota i mirar de matar amb aquesta a la resta de participants, abans que aquests recullin les 12 xapes i recomposin la piràmide.
  3. El jugador o jugadora que aconsegueix tombar la piràmide i matar a la resta, guanya un punt.

Origen: Uruguai

Material: xapes, guix i una pilota.

Nombre de participants: entre 2 i 4.

Situació inicial: Es dibuixa a terra un cercle. En el centre s'hi col·loquen 12 xapes. A una distància d'uns quatre metres es dibuixa una línia de llançament.

Piràmide