Torna a Jocs amb xapes

Desenvolupament del joc:

  1. Es determina l'ordre de tirada.
  2. Per torns, amb la seva xapa, els i les jugadores han de mirar de tombar els palets. La xapa es es mou impulsant-la amb el dit índex.
  3. El primer palet val 1, el segon 2, el tercer 3 i així succesivament fins al palet número 10 que val 10 punts.
  4. El jugador que va tombant palets té dret a tornar a tirar.

Origen: Andalusia

Material: xapes, palets cilíndrics i guix.

Nombre de participants: entre 2 i 4.

Situació inicial: Es delimita un espai rectangular de joc. A dins s'hi col·loquen escampats i en posició vertical, 10 palets. Es marca una línia de sortida.

Tira-palets