Torna a Jocs amb xapes

Desenvolupament del joc:

  1. Es determina un ordre de participació.
  2. El joc consisteix en posar la xapa dins del cercle amb el menor número de tocs possible.

Origen: Desconegut

Material: Xapes i guix.

Nombre de participants: Entre 2 i 4.

Situació inicial: Es dibuixa a terra un cercle d'un parell de pams d'amplada. A uns 10 metres de distància s'hi dibuixa una línia de sortida. Cada jugador/a col·loca sobre aquesta la seva xapa.

Xapa al cercle