Torna a Saltar i capturar

Variant de l'Alquerc jugada pels indis Zuñi, de Nou Mèxic. Es creu que és una variant portada a Amèrica pels conqueridors espanyols, anys després d'haver arribat a la Península a mans dels àrabs.
Es juga amb les mateixes regles però un tauler diferent.

Què necessites?
Com es construeix?
  1. Es retalla el cartró en forma rectangular.
  2. S'hi dibuixa un tauler com el del dibuix: es traça una línia central i 8 triangles isòsceles a cada costat d'aquesta.
  3. Es poden decorar i pintar, però això és opcional.
Com es juga?
  1. Es disposen les fitxes de joc tal i com es veu en la fotografia següent.
  2. Les regles són les mateixes que en el Alquerc: cal anar capturant peces de l'adversari, saltant per sobre.

Awithlaknannai Mosona