Tornar a la pÓgina de forma
PÓgina inicial de pautes d'audiciˇ PÓgina principal de la web
Barroc
   
Suite
Peça instrumental estructurada en moviments que són danses o ritmes de danses. L'estructura bàsica és la formada per Allemande, Courante, Sarabande i Gigue. En el model que treballem, que és el que utilitza J. S. Bach per a moltes de les seves suites i partites, entre la Sarabande i la Gigue s'hi troba un dansa d'estructura ternària. Consulteu les característiques d'aquestes danses de la suite.
Fuga
Peça contrapuntística que desenvolupa un tema - o subjecte - que s'acompanya d'un contratema - contrasubjecte -. Pot ser a dues o més veus. El tema es presenta sol la primera vegada. En el desenvolupament pot aparèixer ampliat, reduït, invertit, ... Acostuma a tenir una Coda.
Preludi Moviment inicial que introdueix una obra. El podem trobar tant en suites, com en sonates, com en altres peces instrumentals. En moltes ocasions es desenvolupa amb escales i motius arpegiats. En l'estil barroc, tenen aquestes mateixes característiques la tocata - peça per teclat de forma lliure - i la fantasia
Obertura Part instrumental que podem trobar introduint una òpera o una suite barroca Es presenta amb dues o tres parts diferenciades pel seu tempo. Segons l'ordre d'aquestes parts es diferencien dos estils:
Estil francès
Lent - ràpid i, opcionalment, una tercera part lenta. Els lents són d'un caràcter majestuós. Habitualment comencen amb algun acord. Hi dominen els ritmes de nota llarga - nota curta. El fragment ràpid acostuma a tenir un estil fugat.
Estil italià
Ràpid - lent - ràpid
Concerto grosso Peça instrumental, característica de l'estil barroc, en la qual dialoguen dos grups d'instruments: un de petit - solistes - i un de més gran - tutti -. Aquest darrer correspon a una orquestra basada en instruments de corda. Habitualment s'estructura en tres moviments: Ràpìd - Lent- Ràpid
Concert Peça instrumental que neix al barroc i subsisteix fins als nostres dies. Consisteix en un diàleg entre un solista i una orquestra. Acostuma a ser de caràcter virtuosístic. L'estructura general habitual és amb tres moviments: Ràpid - Lent - Ràpid.
Sonata
La sonata barroca la definim com una peça instrumental per un, dos o tres instruments melòdics, acompanyats per un baix continu. N'hi havia de dos tipus:
Sonata da camera
Els seus moviments tenien nom de dansa. En moltes ocasions tenien un preludi seguit de tres o quatre moviments, talment com una suite reduïda. Són importants les de Corelli
Sonata da chiesa
Els seus moviments portaven la indicació del seu tempo. Tenien tres o quatre moviments. Les més característiques eren els trio-sonata, peces per dos instruments melòdics i baix continu. En molts casos la seva estructura és binària. El primer moviment Andante pot ser binari reexpositiu i amb una textura amb tendències contrapuntístiques.
Andante (en les de 4 moviments)
Allegro
Adagio / Lento
Allegro
   
Baix continu El baix continu és una de les característiques principals i primorials de l'estil barroc. Consisteix en una línia melòdica al baix - habitualment tocada per un violoncel o un fagot - i una realització harmònica - habitualment feta per un clavicèmbal -