╚poca i estil
GŔnere i tipus d'agrupaciˇ
Textura
Tempo
CompÓs
Tipus de principi
Tipus de final
Guiˇ i estructura
Forma
Inici pautes d'audiciˇ
PÓgina principal de la web
 

Textura

Ens referim a la relació que s'estableix entre les diferents veus - enteses com a melodies - d'una obra. En destacarem tres:
Monodia
És la textura que es dóna quan un grup de gent canta la mateixa melodia o quan els instruments toquen la mateixa melodia. Potser a l'uníson o a octaves. Tant hi fa. És característica del cant gregorià i dels himnes.
kyrie. Cant gregoriÓ
Polifonia També en diem contrapuntística. És aquella textura en la qual hi ha diferents veus, cadascuna de la quals canta, o toca, una melodia independent. És característica del Renaixement.
kyrie missa brevis. G. P. de Palestrina
Homofonia És la textura "vertical". Aquella en la qual les veus, que canten diferents notes, ho fan alhora. Si són peces vocals, totes les veus diuen la mateixa lletra amb el mateix ritme. És característica dels corals i de moltes cançons renaixentistes.
gloria. A. Vivaldi
Melodia acompanyada És una variant de la textura homofònica. Com indica el seu propi nom és característica de les cançons, dels adagios, ...
adagio Simfonia 24. J. Haydn