╚poca i estil
GŔnere i tipus d'agrupaciˇ
Textura
Tempo
CompÓs
Tipus de principi
Tipus de final
Guiˇ i estructura
Forma
Inici pautes d'audiciˇ
PÓgina principal de la web
 

Tipus de final

Amb el final ens referim, com en el principi, al tema o melodia principal, deixant de banda la possible coda. I es té en compte el moment de l'atac, no pas la seva durada. Poden haver-hi, doncs, dos tipus possibles de final:
Masculí
Quan l'últim atac coincideix amb l'últim ictus. També es diu que l'última nota comença a sobre del primer temps de l'últim compàs
Femení
Quan l'últim atac és després de l'últim ictus. Tambés es diu que l'última nota comença després del primer temps de l'últim compàs