╚poca i estil
GŔnere i tipus d'agrupaciˇ
Textura
Tempo
CompÓs
Tipus de principi
Tipus de final
Guiˇ i estructura
Forma
Inici pautes d'audiciˇ
PÓgina principal de la web
 

Guió i estructura

Amb el guió ens referim a escriure en lletres les diferents parts de la peça. Allò que alguns de vosaltres haureu fet amb colors en els musicogrames. Nosaltres, a cada tema o part de l'obra li donem una lletra. A la primera part la "a". Si es repeteix escrivim [:a:]. Si no és repetició literal, escrivim a'. Si és diferent li donem la lletra "b". De vegades dos o més parts en fan una de més gran, com per exemple passa als Minuets, on n'hi ha dos i després es fa Da Capo. En aquest cas el guió que seria [:a:] [:b:], referit al Minuet I; [:c:] [:d:], referit al Minuet II i a b referit al Da Capo al Minuet I, es transformarà en A, en referència al Minuet I, B, en referència al segon, i A, pel Da Capo. Ho podeu veure al 3r moviment de la sonata clàssica.
L'estructura és com el resum del guió. Per la seva qualificació no tindrem en compte la quantitat de vegades que una mateixa estructura es repeteix. Les que tindrem en compte són:
Monotemàtica Aquella que només té una frase, habitualment formada per dos períodes.
Binària És la que té dues parts. Habitualment la primera serà de final suspensiu i la segona de final conclusiu. El seu guió és [a] [b].
Binària reexpositiva Té dues parts, però dins de la segona hi trobem una menció de la primera. També se'n diu forma lied, perquè és característica de la cançó alemanya del S XIX. El seu guió és [a] [ba].
Ternària És l'estructura característica dels Minuets, Scherzos i en general les peces que s'interpreten amb un Da Capo. El seu guió és A B A.
Rondó És l'estructura de les peces que tenen una tornada i diverses estrofes separades, o ajuntades depèn com es miri, per aquella. Habitualment comença per la tornada que es presenta repetida. Com a mínim tenen dues estrofes, de manera que el seu guió mínim és [:a:] b a c a.
Lliure per seccions Les frases es van succeint sense relació entre elles. Habitualment es dóna en peces explicatives.