╚poca i estil
GŔnere i tipus d'agrupaciˇ
Textura
Tempo
CompÓs
Tipus de principi
Tipus de final
Guiˇ i estructura
Forma
Inici pautes d'audiciˇ
PÓgina principal de la web
 

Pautes d'audició

Aquestes pàgines expliquen tots els elements que has d'utilitzar per fer una anàlisi auditiva de qualsevol peça musical.

Títol
En aquest ítem hi posaràs la indicació del moviment, si es tracta d'un fragment, o bé el títol complet de la peça, si el que analitzaràs és l'obra completa. Si és una cançó, cal posar directament el títol que hi consti en el disc. És bo averiguar el número de catàleg del compositor
Compositor/Autor S'ha de posar aquell nom pel qual s'identifica a qui ha escrit la música. En música "sense bateria", hi posarem el compositor. Si es tracta d'un cantautor, hi posarem el seu nom artístic. En cas d'un grup, normalment hi posarem el nom del grup, més que no pas el de la persona o persones concretes que hagin escrit la peça. En moltes cançons comercials, serà preferible posar-hi el nom de l'intèrpret, ja que el nom de l'autor, possiblement, no ens ajudi a situar-lo, malgrat podem fer-lo constar