╚poca i estil
GŔnere i tipus d'agrupaciˇ
Textura
Tempo
CompÓs
Tipus de principi
Tipus de final
Guiˇ i estructura
Forma
Inici pautes d'audiciˇ
PÓgina principal de la web
 

Forma

Estructura en un context històric i musical. Es pot referir a una obra completa o a un moviment. En aquest aspecte nosaltres estudiem les següents, totes elles instrumentals. Trobareu ampliació de la informació condfreta, en cada un dels tres estils del segle XVIII que estudiem: barroc, preclassicisme o galant o rococó i .
Tema amb variacions
Forma provinent de les diferències o follies renaixentistes o de les txacones o pasacaglia barroques. Es desenvolupa al classicisme i continua posteriorment. Habitualment, el tema té una estructura binària reexpositiva. Pot ser una obra independent o un moviment d'una obra més gran
Suite
Provinent de la selecció de danses que es va començar a fer al Renaixement. Nosaltres treballem la suite barroca
Fuga
Peça contrapuntística provinent edls ricercare i dels cànons renaixentistes. Arriba al seu moment àlgid en el periode barroc
Preludi Moviment inicial que introdueix una obra. En parlem en la pàgina del barroc
Obertura Part instrumental que podem trobar introduint una suite barroca o una òpera
Concerto grosso
Peça instrumental, característica de l'estil barroc, en la qual dialoguen dos grups d'instruments
Concert
Peça instrumental que consisteix en un diàleg entre un solista i una orquestra. La trobem en els tres estils que estudiem
Sonata
Peça instrumental que neix al barroc i subsisteix fins als nostres dies. Ha anat evolucionant i canviant el seu propi concepte. Hem de diferenciar la sonata barroca, de la sonata galant, de la sonata clàssica, així com de la forma sonata
Simfonia
En el barroc es podia referir a un preludi. A partir de l'estil galant és el nom que rep la sonata escrita per a orquestra