Torna a la pÓgina de forma
A la pÓgina principal de la pautes d'audiciˇ
L'estructura de la sonata clàssica
Aquesta estructura és l'habitual de les peces instrumentals a partir de l'estil clàssic.
1r moviment
Pot tenir una introducció lenta que ens recorda la primera part de les obertures d'estil francès, pel seu ritme
Acostuma a tenir un tempo Allegro, compàs de i forma sonata
Tema a pont Tema b Coda   Tema a pont Tema b' Coda  
Exposició
Desenvolupament
Reexposició
Coda
El tema a acostuma a ser de caràcter rítmic i picat i el terma b de caràcter melòdic i lligat. En aquesta part, el tema b no es presenta en tònica
S'elaboren i barregen els dos temes. Processos modulants La reexposició no és literal. El tema b, ara sí que es presenta en tònica. Acostuma a haver-hi una coda final del moviment.
2n moviment
Acostuma a ser de tempo Andante o Adagio. La seva estructura pot ser binària, binària reexpositiva o tema amb variacions.
3r moviment
Respon en tots els casos a la característica estructura ternària, formada de parts d'estructuctura binària. També mantenen el compàs ternari. El minuet manté les característiques del minuet barroc
A
B
A
[:a:] [:b:] [:c:] [:d:] a b
Minuet I
Minuet II
Minuet I
És la mateixa alternança que trobem en els minuets barrocs. La diferència entre els dos no té perquè ser significativa. .
Minuet
Trio
Minuet
El trio representa un contrast, habitualment de dinàmica i de frasseig.
Scherzo
Trio
Scherzo
L'scherzo és molt més ràpid que el minuet i el trio és contrastat.
Últim moviment

Acostuma a ser Allegro o Presto. En moltes ocasions és en compàs o . La seva estructura és binària, malgrat el més característic és que sigui rondó o rondó sonata.

 
Per tornar a la pàgina de classicisme