╚poca i estil
GŔnere i tipus d'agrupaciˇ
Textura
Tempo
CompÓs
Tipus de principi
Tipus de final
Guiˇ i estructura
Forma
Inici pautes d'audiciˇ
PÓgina principal de la web
 

Gènere i tipus d'agrupació

En aquest apartat només hi farem constar les tres possibilitats en relació als intèrprets, és a dir Instrumental, Vocal o Vocal-Instrumental. L'especificació la farem en l'apartat de tipus.

Aquí hi faràs constar la característica de l'agrupació que formen els intèrprets. Si es tracta de música vocal - instrumental hauràs de posar tant la que correspongui a la part vocal com a la que correspongui a la instrumental.