Formació de Persones Adultes

   MATERIALS EN XARXA PER L'ÀMBIT DE
   LES MATEMÀTIQUES, LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA

 
ACTIVITATS i RECURSOS

Activitats de matemàtiques

Els nombres 
El nom dels nombres
L'escriptura dels nombres
Sistemes de numeració
Nombres enters
Nombres racionals
Àlgebra

Mesurem amb Tales

Trigonometria
L'art de la mesura
Taules i gràfics

Activitats de ciències i tecnologia

Els aliments
Els materials
Éssers vius   

Organismes
Les instal·lacions de l'habitatge
Portem Kyoto a casa?
Genètica
Gràfics dels moviments

Recursos pels nous mòduls de GES


     Matemàtiques I                                                      

          Programació del mòdul

          El nom dels nombres
          L'escriptura dels nombres
          Sistemes de numeració
          Gràfics cartesians

          Revisió de continguts
          Els nombres enters
          Els nombres racionals     Matemàtiques II                                                      

          Programació del mòdul

          Introducció
          Pitàgores
          Euclides
          Semblança

          Mesures
          Figures planes

 

 

     Matemàtiques inicials per GES 2

          Programació del mòdul

 

 

      Matemàtiques 3

          Programació del mòdul

          Recursos per matemàtiques 3

 

                   
                   Tecnologia

                   Física i química II

                   Matemàtiques Grau Superior

Aquí teniu una breu descripció de les activitats:

Classificació dels nombres Activitat 1: Els nombres
Tipus d'activitat: Webquest
Continguts: Classificació dels nombres en naturals, enters, racionals, irracionals i reals
Nombres enters Activitat 2: Nombres enters
Tipus d'activitat: Quadern Virtual
Continguts: Operacions bàsiques amb nombres enters
Nombres racionals Activitat 3: Nombres racionals
Tipus d'activitat: Quadern Virtual
Continguts: Significat de les fraccions. Càlculs i resolució de problemes amb nombres racionals
Alimentació Activitat 4: Els aliments
Tipus d'activitat: Webquest
Continguts: Alimentació i nutrició, els nutrients i els grups d'aliments
Materials Activitat 5: Els materials
Tipus d'activitat: Quadern Virtual
Continguts: Propietats i usos dels materials, la generació de residus i el reciclatge de materials
Equacions Activitat 6: Àlgebra
Tipus d'activitat: Quadern Virtual
Continguts: Llenguatge algebraic, equacions de primer grau, sistemes d'equacions de primer grau
Vida Activitat 7: Éssers vius
Tipus d'activitat: Webquest
Continguts: Origen de la vida, el microscopi, estructura cel·lular, tipus de cèl·lules, els cinc regnes
Habitatge Activitat 8: Les instal·lacions de l'habitatge
Tipus d'activitat: Webquest
Continguts: Representació a escala i instal·lacions de l'habitatge
Kyoto Activitat 9: Portem Kyoto a casa?
Tipus d'activitat: Webquest
Continguts: Generació d'energia elèctrica, emissions de diòxid de carboni i gasos CFC, tipus d'electrodomèstics, eficiència energètica, reciclatge d'electrodomèstics
Piràmide de Kheops Activitat 10: Mesurem amb tales
Tipus d'activitat: Cacera del Tresor
Continguts: Raons i proporcions, semblança, cànons, teorema de Tales, mesures de longituds fent servir triangles semblants
Trigonometria Activitat 11: Trigonometria
Tipus d'activitat: Quadern Virtual
Continguts: Els angles, semblança, raons trigonomètriques, triangles rectangles i no rectangles
Genètica Activitat 12: Genètica
Tipus d'activitat: Quadern Virtual
Continguts: Càlcul de probabilitats, lleis de Mendel, suport molecular de l'herència

índex dalt