APRENENT GEOLOGIA

al Bages

Per consultar la memòria del projecte

Pàgina personal d'en Josep Girabal Guitart per a fer públics els materials elaborats durant la Llicència d'Estudis modalitat B2, de febrer a juny del 2007. Aquests treballs han estat revisats i completats junt amb l'equip del Camp d'Aprenentatge del Bages i en bona part estan publicats en forma de dossier.

Per a qualsevol comentari, demanda o suggeriment, em podeu escriure.

El treball s'estructura en sis blocs, la majoria dividits en diversos apartats. Clicant els enllaços o les imatges que els simbolitzen anireu a les pàgines on es relacionen els arxius disponibles.

LA HISTÒRIA DE LA TERRA
Evolució de la Terra: Materials de consulta sobre alguns dels grans elements canviants del nostre planeta

La vida en el passat, els fòssils: Taller i materials complementaris per introduir a l'alumnat en el món de la paleontologia a partir dels fòssils de l'Eocè marí del Bages


LA DEPRESSIÓ CENTRAL CATALANA
 
Materials per entendre la història geològica de la Depressió Central i més globalment de la Depressió de l'Ebre, de la que forma part. Pàgina específica del curs
  
LES ROQUES A L'AULA I AL CARRER
Coneixement de les roques: Material de consulta per entendre els tipus bàsics de roques, la seva formació i el seu cicle geològic
Formació de cristalls: Activitats de laboratori que permeten observar i entendre com es formen els cristalls
Geologia urbana: Aprenentatge de la geologia a partir de les pedres de construcció que veiem als edificis, places i carrers de pobles i ciutats.
   

LA GEOLOGIA DE L'AIGUA
Els aqüífers i les fonts: Material per conèixer el cicle hidrogeològic, la dinàmica de les aigües subterrànies i la importància d'aquest recurs-
Els minerals de l'aigua: Activitats d'anàlisis d'aigües per estudiar les sals dissoltes més habituals a la Catalunya central.
Per anar a la pàgina del curs
Els rius: L'acció geològica dels rius en els aspectes més fàcils d'observar al seu curs mitjà: erosió, transport, meandres, terrasses fluvials...  
    
APROFITAMENT DELS MATERIALS GEOLÒGICS 
Aprofitaments tradicionals dels materials geològics: L'explotació i transformació tradicionals dels recursos geològics de la pedra, la sal, la calç, el guix.
Els materials geològics i les seves aplicacions: Taller per conèixer els materials geològics de forma pràctica mitjançant l'observació i la determinació de les principals propietats físiques, així com les principals aplicacions en objectes de la nostra vida quotidiana.

ITINERARIS GEOLÒGICS

 
Recorreguts i visites d'interès geològic, naturalista i social, la majoria amb sortida i arribada a diverses poblacions del Bages i pensades per als escolars i estudiants de les localitats respectives.
Memòria del projecte La Història de la Terra Depressió Central Les roques i la geologia urbana Geologia de l'aigua Aprofitament dels materials Itineraris geològics