Missatges secrets

Desordenar o canviar

Els mètodes més antics que coneixem de xifrar un missatge s'acostumen a basar en un d'aquests dos principis (sinó en els dos barrejats):
 • desordenar les lletres (algorismes de transposició)
 • canviar unes lletres per unes altres o per altres símbols (algorismes de substitució)

Un exemple de "desordenar": la "scytala" espartana

Al llibre "Vides paral·leles" Plutarc ens descriu el primer instrument per encriptar missatges. El feien servir els militars espartans al segle V a.n.e. per protegir el contingut. dels seus missatges dels ulls dels enemics. Per codificar el missatge es feia el següent:
 1. s'enrotllava una cinta en un pal de fusta d'un diàmetre determinada. (Al nostre dibuix hem dibuixat un pal hexagonal per mostrar un diàmetre 6).
 2. s'escrivia el missatge horitzontalment d'esquerra a dreta
 3. es desenrotlla la cinta; el missatge queda escrit amb les lletres desordenades

Mirem com codificar un missatge (A LES CINC QUEDAREM ON SEMPRE) amb un pal de diàmetre 6 (que al dibuix evidenciem fent-lo en forma hexagonal)

Text clar (sense espais)

alescincquedaremonsempre
Text codificat
ACQAOMLIURNPENEESRSCDMEE

La persona que rep el missatge, per poder-lo llegir, només ha de disposar d'un pal del mateix diàmetre, tornar a enrotllar la cinta.

 

Un exemple de substitució: la xifra de la Bíblia
A alguns textos religiosos hebreus trobem un mètode de xifrar missatges conegut com la xifra ATBAS. L'origen d'aquest nom tan estrany està en els noms de les lletres de l'alfabet hebreu. Mirem com es diuen les primeres i darreres lletres d'aquest alfabet:
 
Àlef Bet Guímel ... Reix Sin (Xin) Tau
...

El nom de la xifra ATBAS ve de barrejar la 1a amb la darrera i la segona amb la penúltima

Àlef-Tau-Bet-(a)-Sin

Hi ha un exemple d'ús d'aquesta xifra a la Bíblia, al llibre de Jeremies on el nom de la ciutat de Babel ve citada com Sheshach, que és el seu nom codificat.

Amb el nostre alfabet llatí (sense la ç ni la ñ), l'alfabet ATBAS es forma escrivint les lletres sobre una taula seguint aquest ordre:

Ara tenim tretze parells de lletres A-Z, B-Y, C-X... Cada vegada que toqui escriure una A escriurem una Z, cada vegada que toqui una Z posarem una A. I així ho farem amb cada parella de lletres.

Mirem com codificar la paraula CALAIX que es convertirà en XZOZRC

 

 

Fes servir la màquina codificadora en xifra hebrea

 

Canviar i desordenar: un exemple de la 1a Guerra Mundial (ADFGVX)
Durant la 1a Guerra Mundial (1914-1919) l'exèrcit alemany va fer servir aquesta xifra que era força pràctica per trametre-la per telègraf en codi Morse. Les lletres ADFGVX són prou diferents entre elles en Morse com per no donar peu a confusions. El xifratge es feia en dues fases:
 • Substitució

Emissor i receptor disposaven de dues graelles semblants amb totes les lletres i les 10 xifres (del 0 al 9). Cada casella quedava determinada per la lletra ADFGVX que encapçalava la fila i la columna. Observem una graella i com codificar la paraula DINOSAURE.

 • Transposició

S'han de seguir ordenadament aquestes passes a partir d'una paraula clau acordada (en el nostre cas agafarem com a clau CALAIX):

 1. Escriure cada parell de lletres de la codificació a sota de cada lletra de la clau.
 2. Si cal, acabar d'omplir la taula amb un signe que no trenqui el sentit. Pot ser un signe inventat o no. (Nosaltres posarem el número 9 que a la graella anterior era AG)
 3. Ordenar les lletres de la clau alfabèticament.
 4. Reordenar les columnes segons l'ordre alfabètic anterior
 5. Copiar horitzontalment cada columna.

A continuació pots veure com acaba el procés de codificar DINOSAURE.

I per descodificar el missatge?

Per descodificar el missatge la persona receptora disposa de tres coses: el missatge, la paraula clau i la graella. El que haurà de fer és repetir el mateix procés en ordre invers.

 1. Com que la paraula clau té sis lletres dividirà el missatge en sis grups.
 2. Posarà cada grup sobre la clau ordenada alfabèticament: AACILX
 3. Reordenarà les columnes formant la paraula CALAIX
 4. Amb la graella descodificarà el missatge.

Fes servir la màquina codificadora en xifra ADFGVX