Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Bibliografia.

En Català Bibliografia.

Recull de Bibliografia consultada i/o emprada.


Bibliografia/Bibliografía/Bibliography


En Castellano Bibliografía.

Relación de la Bibliografía consultada i/o empleada.

In English Bibliography.

Relation of the used/consulted Bibliography.


Bibliografía/Bibliografia/Bibliography. Medieval Sriptorium.