Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Durant la construcció. s. XII a s. XVI.

En Català Durant la construcció. s. XII a s. XV.

Difícil és la classificació d’un edifici com la Seu Vella de Lleida. Molts han dit que és una clara i bella mostra de transició arquitectònica entre el romànic i el gòtic, i és que si seguim la seva traça, podem descobrir els passos que va seguir l’arquitectura religiosa del nostre país... o no...
Amb un inicis clarament romànics, si exceptuem el seu claustre i campanar d’un preciosisme gòtic impressionant... Què ens queda?
Sembla cert que en Pere de Coma va projectar la catedral tal i com podem observar-la avui en dia... i que aquesta es va executar amb gran coherència, fugint en tot moment de cap intent d’adaptació a l’incipient estil gòtic.
I les finestres apuntades que podem observar? Arqueològicament s’ha constatat que formaven part del projecte original. I la creueria ogival? No són aquestes una mostra d’estil? O no més són una solució tècnica? Tanmateix s’ha comprovat que formaven part del que projectà en Pere de Coma... Tot i això, hi ha multitud d’exemples que ens demostren la seva utilització fora dels estrictes canons del gòtic: Durham, Saint-Etienne, Santa Magdalena de Vezelay... Poblet, Santes Creus, Sant Ruf de Lleida... incorporen creueries ogivals i no estan considerades pas com a gòtiques...
Així que podem dir de la Seu Vella de Lleida? Que és la darrera gran mostra del romànic català... del seu saber, suma de la tradició arquitectònica mediterrània i la clàssica... Que està dotada d’una gran sobrietat exterior i d’una harmonitzada concepció al seu interior, segons els canons clàssics... però que la cerca de la llum, la grandiositat, la racionalització i optimització del procés constructiu la fa innovadora adoptant una solució tècnica en les cobertes, que esdevindria mestratge en obres posteriors...
Què dir doncs? Que la Seu Vella de Lleida va estar el darrer gran projecte del romànic català.

Majestuosa, imponent... Bella entre les belles...


Durant la construcció. Diccionaire raisonié de l'architecture francaise du XIe au XVe siècle. Eugène Viollet-le-Duc.


En Castellano Durante la construcción. s. XII a s. XV.

Difícil es la clasificación de un edificio como la Seu Vella de Lleida. Muchos han dicho que es una clara y bella muestra de transición arquitectónica entre el románico y el gótico, y es que si seguimos su traza, podremos descubrir los pasos que siguió la arquitectura religiosa catalana... o no...
De inició claramente románico, si exceptuamos su claustro y campanario de un preciosismo gótico impresionante... ¿Qué nos queda?
Parece cierto que Pere de Coma proyecto la catedral tal y como podemos observarla hoy en día... y que este se ejecuto con gran coherencia, huyendo en todo momento de ningún intento de adaptación al incipiente estilo gótico.
Entonces ¿Y las ventanas apuntadas que podemos observar? Arqueológicamente se ha constatado que ya formaban parte del proyecto original. ¿Y la crucería ojival? ¿No son una muestra de estilo? ¿O solo es una solución técnica? Asimismo se ha comprobado que formaban parte de lo que proyectó Pere de Coma... Pero hay más, se pueden encontrar multitud de ejemplos que nos demuestran su utilización fuera de los estrictos cánones del gótico: Durham, Saint-Etienne, Santa Magdalena de Vezelay... Poblet, Santes Creus, Sant Ruf de Lleida... incorporan crucerías ojivales y no están consideradas como góticas...
Por lo tanto, ¿Qué podemos decir de la Seu Vella de Lleida? Pues que es la última gran muestra del románico catalán... de su saber, suma de la tradición arquitectónica mediterránea y la clásica... Que está dotada de una gran sobriedad exterior y de una harmonizada concepción en su interior, según los cánones clásicos... pero buscando la luz, la grandiosidad, la racionalización y la optimización del proceso constructivo, que la ara innovadora adoptando una solución técnica en las cubiertas, que será maestrazgo en obras posteriores...
¿Qué decir entonces? Pues, que la Seu Vella de Lleida fue el último gran proyecto del románico catalán.

Majestuosa, imponente... Bella entre las bellas...

  • Fin de la obra. Siglo XV.
  • El Claustro. Siglo XIV.
  • El inicio. Siglo XIII.
  • Los preparativos. Siglo XII.

In English During the construction. XIIth century a XVth century.

Soon...


Detall peça. Diccionaire raisonié de l'architecture francaise du XIe au XVe siècle. Eugène Viollet-le-Duc.

Detall peça. Diccionaire raisonié de l'architecture francaise du XIe au XVe siècle. Eugène Viollet-le-Duc.

Detall peça. Diccionaire raisonié de l'architecture francaise du XIe au XVe siècle. Eugène Viollet-le-Duc.