Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Durant la construcció. L'inici. Segle XIII.

L'inici. Segle XIII. / El inicio. Siglo XIII. / The beginning. XIIIth century.


En Castellano El inicio. Siglo XIII.

  • El siglo XIII.
    • La obra de la Seu.
    • Oficios.
    • Financiamiento.
  • La Lleida del siglo XIII.

In English The beginning. XIIIth century.

Soon...


Arquivolta. Diccionaire raisonié de l'architecture francaise du XIe au XVe siècle. Eugène Viollet-le-Duc.