Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Glossari visual de termes arquitectònics.

TERMES.

En Català Absis | Arc apuntat | Arc de mig punt | Arquivolta | B | Campanar | Capçalera | Capitell | Cimbori | Claustre | Columnes | Contrafort | Creuer | Deambulatori | Dovella | E | F | Girola | H | I | J | K | L | M | N | O | Prebisteri | Q | R | S | Transssepte | X | Y | Z


Glossari visual de termes arquitectònics.


TERMINOS.

En Castellano Ábside | Arco ojival | Arco de medio punto | Arquivolta | B | Cabecera | Campanario | Capitel | Cimborrio | Claustro | Columnas | Contrafuerte | Crucero | Deambulatori | Dovela | E | F | Girola | H | I | J | K | L | M | N | O | Prebisterio | Q | R | S | Transepto | X | Y | ZTERMS.

In English Apse | Ambulatory | Archivolt | Buttress | Campanile - Bell Tower | Capital | Cloister | Columns | Crossing | Crossing Tower | D | E | F | G | Head | I | J | K | L | M | N | Ogival arch | Prebystery | Q | R | Semicircular arch | Transept | Voussoir | X | Y | Z


Glosario visual de terminos arquitectónicos/Visual Glossary  of architectural terms.