Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Glossari visual de termes arquitectònics. Capitell.
En Català

Capitell.

En Català El capitell és un element arquitectònic que intervé com a enllaç entre una columna o pilar (es disposa a la part superior d’una pilastra o columna, sovint ornamentat amb relleus, escultures...) i les peces estructurals superiors (arcs, voltes...) A l’antic Egipte ja es feien servir, tot i que el seu desenvolupament i ús massiu es deu a l’arquitectura clàssica grega i romana on va estar un element clau als seus ordres arquitectònics clàssics. A l’edat mitjana és molt variat en formes i temes decoratius destacant com a element didàctic al romànic, ja que era comú representar histories evangèliques, pel que es va denominar capitell historiat. Al gòtic va anant perdent poc a poc la seva categoria essent substituït per simples motlures i a finals del s. XV va acabar desapareixent.


Capitell./Capitel./Capital.

En Català

Capitel.

En Castellano El capitel es un elemento arquitectónico que interviene como enlace entre una columna o pilar (se dispone en la parte superior de una pilastra o columna, generalmente ornamentado con relieves, esculturas...) y las piezas estructurales superiores (arcos, bóvedas...) en el antiguo Egipto ya se empleaban, aunque su desarrollo y uso masivo se debe a la arquitectura clásica griega i romana donde fue un elemento clave de sus ordenes arquitectónicos clásicos. En la edad media tiene formas y temas decorativos muy variados destacando como elemento didáctico durante el románico, va que era común representar historias de los evangelios, por lo que se denomino capitel historiado. Durante el gótico fue perdiendo poco a poco su categoría y era substituido por simples molduras y a finales del s. XV acabo desapareciendo.Capital.

In English "Soon"


Capitell./Capitel./Capital.