Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Glossari visual de termes arquitectònics. Columnes i pilars.
En Català

Columnes i pilars.

En Català Una columna és un element arquitectònic de suport (pes de les estructures), caracteritzat pel fet d’ésser de secció circular a diferència del pilar que és de secció quadrada. Ambdós elements acompleixen la funció de suportar les pressions verticals i obliqües de l'arquitrau i l'arc. Comunament estan formades per tres elements: la base, el fust i el capitell. Respecte a la seva relació amb la resta de l’edifici podem trobar-ne d’aïllades o lliures ( separades de qualsevol altre part de l’edifici) adossades (juxtaposades a un mur o altra element) i embegudes (parcialment incrustada al mur o altra cos de la construcció). Respecte a la seva pertinença a un ordre clàssic: dòrica, jònica, corintia i composta, toscana. Respecte al seu fust: estriades o acanalades, fasciculada o agrupada (fust compost per varis fusts agrupats, amb una sola base i capitell... típica del gòtic) salomònica. Durant el romànic i el gòtic varen sorgir una gran varietat de columnes.


Columnes i pilars./Columnas y pilares./Columns and props.

En Català

Columnas y pilares.

En Castellano Una columna es un elemento arquitectónico de soporte (peso de las estructuras), caracterizado por ser de sección circular a diferencia del pilar que es de sección cuadrada. Los dos elementos cumplen la misma función, soportar las presiones verticales y oblicuas del arquitrabe y el arco. Comúnmente están formadas por tres elementos: la base, el fuste i el capitel. Respecto a su relación con el edificio podemos encontrar de aisladas o libres (separadas de cualquier otra parte del edificio) adosadas (yuxtapuestas a un muro o otro elemento) i embebidas (parcialmente incrustada al muro u otro cuerpo de la construcción). En CatalàRespecto a su pertinencia a un orden clásico: dórica, jónica, corintia i compuesta, toscana. Respecto a su fuste: estriadas o acanaladas, fasciculadas o agrupadas (fuste compuesto por varios fustes agrupados, con una sola base i capitel... típica del gótico) salomónica. Durante el románico y el gótico surgieron una gran variedad de columnas.Columns and props.

In English "Soon"


Columnes i pilars./Columnas y pilares./Columns and props.