Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Glossari visual de termes arquitectònics. Arquivolta.
En Català

Arquivolta.

En Català Es diu arquivolta al conjunt de motllures esculpides a les dovelles que formen els arcs concèntrics a l’exterior de la portalada i que van d’un brancal a l’altra. És un element arquitectònic molt emprat durant el romànic (en sentit radial) i el gòtic (en sentit longitudinal). Es poden observar motius decoratius geomètrics, vegetals o conjunt escultòrics força complexos i d’extrema bellesa com son els que podreu observar a la Porta dels Apòstols o la dels Fillols a la Seu Vella de Lleida.


Arquivolta./Arquivolta./Archivolt.

Arquivolta.

En Castellano Se denomina arquivolta al conjunto de molduras esculpidas a les dovelas que forman los arcos concéntricos en el exterior de una portalada y que van de una jamba (brancal) a la otra. Es un elemento arquitectónico muy utilizado durante el románico (en sentido radial) y el gótico (en sentido longitudinal). Se pueden observar motivos decorativos geométricos, vegetales o conjuntos escultóricos muy complexos y de extrema belleza como los que podréis observar en la Puerta “dels Apòstols” o la “dels Fillols” a la Seu Vella de Lleida.Archivolt.

In English "Soon"


Arquivolta./Arquivolta./Archivolt.