Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Glossari visual de termes arquitectònics. Arc apuntat o Arc ogival.
En Català

Arc ogival.

En Català L'arc ogival o apuntat és un nou element estructural de l’arquitectura que ve a substituir l'arc de mig punt utilitzat en el romànic. Geomètricament és més complicat de projectar però distribueix molt millor les forces. Està format per dues porcions de corba que formen un angle en la clau. És més fàcil d’adaptar als espais que es volen cobrir aconseguint obres de major alçada. A Catalunya es comença a utilitzar ja al final del segle XII, essent la Seu Vella de Lleida un dels primers llocs on es va emparar. Tot i això cal dir que l’arquitectura musulmana ja el va emprar molt anteriorment,ja que l’arc de ferradura apuntat ja es feia servir al s. X.


Arc de mig punt./El arco ojival./The ogival arch.

El arco ojival.

En Castellano El arco ojival o apuntado es un nuevo elemento estructural de la arquitectura que substituyo el arco de medio punto utilizado en el románico. Geométricamente es más complicado de proyectar pero distribuye mucho mejor los esfuerzos. Está formado por dos porciones de curva que forman un ángulo en la clave. Es más fácil de adaptar a los espacios que se desean cubrir consiguiendo de está manera obras de mayor altura. En Catalunya se comienza a utilizar a finales del siglo XII, siendo la Seu Vella de Lleida uno de los primeros sitios donde se ejecuto. Cabe comentar que la arquitectura musulmana ya lo utilizo mucho antes, el arco de herradura apuntado se utilizo desde el s. X.The ogival arch.

In English "Soon"


Arc de mig punt./El arco ojival./The ogival arch.