Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Glossari visual de termes arquitectònics. Transsepte o Creuer.
En Català

Transsepte o Creuer.

En Català Els transsepte o creuer es situa habitualment entre el presbiteri i la nau o naus longitudinals com a element de separació d’ambdós espais. El de la Seu Vella té gairebé 53 m de llargada, més de 9 m i mig d’amplada i 19 m d’alçada (la mateixa alçada que la nau central).


Transsepte o Creuer/Transepto o Crucero/Transept or Crossing

En Català

Transepto o Crucero.

En Castellano El transepto o crucero se sitúa habitualmente entre el presbiterio y la nave o naves longitudinales como elemento de separación de ambos espacios. El de la Seu Vella tiene casi 53 metros de largo, más de 9 y medio de ancho i 19 de altura (la misma altura que la de la nave central).Transept or Crossing.

In English "Soon"


Transsepte o creuer/Transepto o Crucero/Transept or Crossing