Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Glossari visual de termes arquitectònics. Claustre.
En Català

Claustre.

En Català Claustre (del llatí claustrum) és un espai arquitectònic al costat i contigu a una catedral, abadia o altre edifici religiós. Consisteix generalment en quatre galeries tancades en quadrat amb porticades de columnes, capitells i voltes. Al centre, a cel obert, s’hi disposa un pati, hort o jardí. El claustre de la Seu Vella de Lleida és un dels més grans i bells del món. Situat a la part occidental i adossat a la façana principal és de planta rectangular, d’uns 48 metres de costat. Les naus són de cinc trams amb voltes ogivals i grans finestrals d’elegants i majestuosos calats (traceries) En Catalàque s’obren a la galeria sud cap a l’exterior i que ofereixen una gran vista de la ciutat i l’horta de la ciutat. A l’arquitectura monàstica medieval acostuma a ordenar-se a l’entorn d’un claustre que constitueix el nucli interior del monestir o clausura i mitjançant el qual s'articulen els espais de la comunitat que l’habita. Així, i malgrat que té una funció eminentment pràctica i de distribució dels espais, s’aprofitava per a usos diversos, com el conreu de plantes, la meditació, la lectura i, fins i tot, com a cementiri de membres de la comunitat i de famílies i nissagues destacades.


Claustre./Claustro./Cloister.

En Català

Claustro.

En Castellano Claustro (del latín claustrum) es un espacio arquitectónico al lado y contiguo a una catedral, abadía u otro edificio religioso. Consiste generalmente en cuatro galerías cerradas en cuadrado con porticadas de columnas, capiteles y bóvedas. En el centro, a cielo abierto, se dispone un patio, huerto o jardín. El claustro de la Seu Vella de Lleida es uno de los más grandes y bellos del mundo. Situado a occidente y adosado a la fachada principal es de planta rectangular de unos 48 metros de lado. Las naves son de cinco tramos con arcos ojivales y grandes ventanales de elegantes i majestuosos calados (tracerías) En Catalàque se abren en la galería sur hacia el exterior y que ofrecen una gran vista de la ciudad y la huerta de la ciudad. La arquitectura monástica medieval acostumbra a ordenarse alrededor de un claustro que constituye el núcleo interior del monasterio o clausura y mediante el cual se articulan los espacios de la comunidad que lo habita. Así, que y que a pesar de su función eminentemente práctica y de distribución de espacios, se aprovecha para usos diversos, huerto (en la zona central), zona de meditación o de lectura y, a veces, como cementerio de miembros de la comunidad y de familias o ni sagas destacadas.Cloister.

In English "Soon"


Claustre./Claustro./Cloister.