Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Glossari visual de termes arquitectònics. Dovella.
En Català

Dovella.

En Català La dovella és una peça trapezoïdal emprada en la construcció d’arcs i de voltes. Gràcies a la seva geometria, més estreta d’un costat que de l’altre, es comporta com una cunya el que fa que es mantinguin sustentades tot formant l’arc i distribuint les forces resultants dels murs (pes) que hi ha a sobre fins els pilars que el sustenten. Cada dovella desvia la força de la càrrega cap als costats, transferint-la de peça en peça fins a les peces verticals del pilar que sustenten l’arc. La cara exterior d’una dovella s’anomena extradós i la interior, intradós. En tot arc o volta trobarem dues dovelles especials: la clau i el salmer. La clau és la pedra central qui hi ha a l’àpex d’un arc. Sovint decorada, embellida o d’un tamany superior. El joc de forces de tot l’arc, no funciona fins que no està col•locada aquesta peça, per això era necessari construir una cimbra (estructura de fusta) amb la forma de l’arc que es retirava tot just quan l’arc era finalitzat. El salmer, coixí o dovella d’arrencada, és la dovella inferior, situada just al final del pilar i que inicia la corba de l’arc.


Dovella./Dovela./Voussoir.

En Català

Dovela.

En Castellano La dovela es una pieza trapezoidal utilizada en la construcción de arcos i de bóvedas. Gracias a su geometría, más estrecha en un lado que en el otro, se comporta como una cuña lo que hace que se mantengan sustentadas formando el arco y distribuyendo las fuerzas resultantes de los muros (peso) que hay sobre ellos hasta los pilares que lo sustentan. Cada dovela desvía la fuerza de la carga hacia los lados, transfiriéndola de pieza en pieza hasta las piezas verticales de los pilares que sustentan el arco. La cara exterior de una dovela se denomina extradós y la interior, intradós. En todo arc o bóveda distinguiremos dos dovelas especiales: la clave y el salmer, almohadón o cojín. La clave es la piedra central superior de todo arco. Generalmente decorada, embellecida o de un tamaño superior. El juego de fuerzas de todo el arco, no funciona hasta que no está colocada esta pieza, es por ello que era necesario construir una cimbra (estructura de madera) con la forma del arco que se retiraba en el momento de finalizarlo. El salmer, cojín o dovela de arranque, es la dovela inferior, situada justo al final del pilar y que inicia la curva del arco.Voussoir.

In English "Soon"


Dovella./Dovela./Voussoir.