Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Bibliografia. Webs.

En Català Bibliografia. Webs.

Recull de Bibliografia consultada i/o emprada. Webs.


Bibliografia/Bibliografía/Bibliography. Pescador. Eygentliche Beschreibung. Hans Sach. 1543.


En Castellano Bibliografía. Webs.

Relación de la Bibliografía consultada i/o empleada. Webs.

In English Bibliografía. Webs.

Relation of the used/consulted Bibliography. Webs.


Bibliografía/Bibliografia/Bibliography