Matemàtiques - 4 ESO - Estadística. Probabilitat.

   Recursos externs:
    Apunts de probabilitat. Hi ha coses d'un nivell superior que no s'expliquen a 4t d'ESO. Però els conceptes incials s'expliquen amb més detall que a classe i amb molts d'exemples

   0-Combinatòria
   • Variacions amb repetició
   • Variacions sense repetició
   • Permutacions
   • Combinacions
   Exercicis

   1-Experiències aleatòries
   • Experiència aleatòria
   • Esdeveniment elemental
   • Espai mostral
   • Esdeveniment
   • probabilitat
    • Experiència aleatòria amb esdeveniments elementats equiprobables. Llei de Laplace. Exemple: Llançament d'una moneda, llançament dau.
    • Experiència aleatòria amb esdeveniments elementats no equiprobables. Exemple: Llançament d'una xinxeta, demà plou o no.

   2-Probabilitat d'un esdeveniment

   3-Exercicis